HABERLER

Eğitim Tesisi, ülkemizde binalar tarafından tüketilen elektriğin toplam tüketimin %48'i civarında olması ve ülkemizin artan enerji ihtiyacını yurtdışından karşılama yoluna gitmesi konuları düşünülerek binalardan harcanan enerjinin azaltımlası amacı ile kurulmuştur.Tesisin hedefleri Binalarda Sertifikalı Enerji Yöneticileri yetiştirilmesi ve Halkın Bilinçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Binanın güneyinde yapılan 84 m2’ lik trombe duvarı ve serada ısınacak olan hava havalandırma kanallarıyla cebri olarak odalara dağıtılmıştır. Yalıtım için duvarlarda 6 cm kalınlığında 0.04 W/m3K lik polistren köpük, tavanda 16 cm’ lik cam yünü ve 8 cm’lik ekstrüde polistren köpük malzeme, tabanda ise bu malzeme 8 cm olarak kullanılmıştır.

Böylece Örnek binanın yıllık ısı ihtiyacı 97500 kWh’dan 25000 kWh/yıl’a indirilmiştir. Isınma için 5 kW giriş gücüne karşılık 18 kW çıkış gücünde toprak kaynaklı ısı pompası kullanılmıştır. Yazın soğutma, kışın ise ısıtma ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılan ısı pompası için gerekli olan elektrik enerjisinin tamamına yakını direkt olarak fotovoltaik güneş pillerinden sağlanacaktır. Binanın sıcak su ihtiyacı için ise vakum borulu güneş kollektörleri kullanlmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanan evlerde güneşten üretilen elektriğin enterkonnekte şebekeye verilmesi ve kullanılan elektriğin şebekeden alınması yöntemi örnek binada uygulanmaktadır. Çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan, enerjiyi etkin ve verimli kullanan Enerji Verimliliği Eğitim Binası’nın toplam alanı 275 m2 olup iki kat üzerine inşa edilmiştir.

Binada üst düzeyde ısı yalıtım teknikleri, güneş enerjisi, jeotermal (toprak kaynaklı ısı pompası) enerji sistemleri, fiber optik aydınlatma sistemi, gün ışığı kontrol sistemi, ısıtma/soğutma amaçlı kompozit duvar gibi yeni teknolojilere yer verilmiştir. Binanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının tamamı ile elektrik enerjisini ihtiyacının bir kısmı bu sistemlerle sağlanacak olup fosil yakıt kullanılmamaktadır.